Направете смяна на щранговете


За да направите смяна на щранговете трябва да отстраните вертикалните и хоризонтални тръби и да поставите нови от съвременен материал. Това не е толкова лесно, както да се напише, но за сметка на това има много фирми, които могат да свършат работата. Тук става въпрос да се сменят тръбите от абонатната станция до последния етаж в кооперацията или входа.

Защо да се направи тази смяна? Отговорът не може да бъде еднозначен, защото причините са много – влошено качество на водата, както и намален дебит, който е причина водата да достига бавно на високите етажи. Запушването на каналите е друга причина. Всички тези проблеми са в следствие на старите метални тръби, които са поставени в старите жилищни кооперации. Навремето преди повече от 50 години това е било най-доброто решение.

Тези тръби още служат на домакинствата, но корозията дава своето отражение. Честите течове може да са причина за наводнение не само в собственото жилище, а и в съседите. Замислете се сериозно върху всичко това, за положението в което се намирате и решете проблема със смяната на щрангове.

Има достатъчно добри професионалисти, като в рамките на един работен ден ще се справят с работата и вие ще останете без вода за кратко време. Новите полипропиленови тръби ще ви осигурят чиста вода, нормално отвеждане на отпадните води и преди всичко спокойствие.

Цените не са високи, сравнени с разходте, които може да платите при едно наводнение и неприятностите със съседите. Ако разгледате предложенията в интернет на различните фирми за ВиК услуги ще намерите и такива, които предлагат отстъпка при цялостна смяна на щрангове в кооперацията.

При условие, че общото събрание не вземе решение за смяна на щрангове, вие може сами да си направите тази смяна във вашето жилище. При това положение самата смяна е по-сложна, защото много внимателно трябва да се отстранят старите тръби. Запазената част от тръбите на съседите трябва да се свърже с вашите нови полипропиленови тръби. Разбира се, че вие ще разчитате на опитни професионалисти и всичко ще се направи качествено.

Резултатът от смяната на щранговете в кооперацията е много по-добър, защото новите тръби са от абонатната до последния етаж и това осигурява нормално движение на водата по всички етажи и спокойствие за всяко жилище.

Feedburner абонамент

Posted in Услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *