Труден ли е изборът на домоуправител


За да си изпълнява задълженията домоуправителят трябва да разпола с достатъчно свободно време. Задълженията са много и липсата на време влошава ситуацията във всяка една кооперация. Общата собственост трябва да се поддържа в добро състояние, за да може да функционира нормално.

При избор на човек за тази длъжност всички собственици на общото събрание трябва да са добре аргументирани за своите предложения. Всъщност, то вече почти няма кандидати да си пропиляват времето в името на нещо общо. Времето е толкова ценно за всеки и да се влага в името на общото благо е мисия невъзможна.

Така или иначе домоуправител на кооперацията трябва да има, защото това е изискване на закона за управление на етажната собственост. Това е много отговорна работа. Управителят на входа или кооперацията плаща всички общи сметки. Грижи се за чистотата на стълбище и мазета. Следи за състоянието на общата собственоцт. При нужда от ремонт предлага на общото събрание да се реши как и кой ще направи съответния ремонт.

Това все по-често се налага в старите кооперации, където покривите капят, щранговете са корозирали, а дограмата във входа е само на думи. Прозорци, външна врата са за смяна. Задължение на домоуправителя е и да се поддържа в добро състояние асансьора, като и да се следи работата на поддържащата фирма.

За да се изпълняват всички тези ангажименти е необходимо не само време, но и пари. Всички общи сметки, ремонти на общите част се заплащат от собствениците на жилища в съответната кооперация. Много често има собственици, които не внасят необходимите суми, а ползват собствеността. Разправиите с такива недобросъвестни хора са също причина за да няма кандидати за домоуправители.

Воденето на домовата книга, както и завеждането на всички приходни и разходни документи също е задължение на управителя на входа. Домоупавителят е този, който трябва да разреши възникналите спорове между съседите, да следи за спазване на правилника за вътрешния ред.

Сега има възможност управлението на общата собственост да се повери на професионалист. Има много фирми, които предлагат професионален домоуправител, който ще се занимава само с вашите проблеми и с поддръжката на вашата собственост. Изборът е ваше право – решавайте!

Feedburner абонамент

Posted in Услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *