Какво влиза в правата и задълженията на домоуправителя


Във всяка голяма жилищна сграда живеят много хора, които не могат едновременно да се грижат за общата собственост, да осъществяват контакт със службите, да взаимодействат с различните управленчески органи, да решават битови въпроси. За това се налага да има домоуправител, който да поеме всички тези задължения. Изборът му се прави на общо събрание на собствениците на жилища в съответната кооперация или вход.

Да си управител на входа е сложна и отговорна работа, а правомощията се допълват със списък от още задължения. Правата и задълженията на домоуправителя са разнообразни, но те преди всичко трябва да се основават на закона за етажната собственост. Той отговаря за чистотата на стълбище, мазе, за изправностра на асансьора, с една дума казано той е отговорен за състоянието на общата собственост. Наред с всичко това поддържа връзка с всички служби – за поддръжка на асансьора, за пожарна безопасност, както и решаване на въпроси, свързани с общината.

От голямо значение за работата му е неговата инициативност, рационализаторски идеи, положителното му отношение за поддържане и опазване на общата собственост. Домоуправителят е компетентна личност, която може да намери решение на много въпроси. Той предлага на общото събрание обектите, които подлежат на ремонт. След избор на фирма-изпълнител, той контролира качеството на изпълнение на всяка дейност.

Представителят, избран от общото събрание, трябва да прави всичко възможно, за да осигури ред в кооперацията. Той разрешава междусъседски разправии, следи за спазване на правилника за вътрешния ред. Съхранява всички протоколи от общото събраниие, приходните и разходни документи и води домовата книга. В домовата книга трябва да се записват всички нови жители, както и да се отписват тези, които напускат входа.

Както се вижда домоуправителя има огромни задължения, което налага преди да поеме тези задължения да се замисли дали ще може да се справи с тях. За да се изпълняват всички тези задължения е нужно време, а все по-малко са хората, които могат да отделят това личноо време за общи цели. Изборът на домоуправител е все по-трудно и това налага ползването на професионално управление.

Праофесионалното управление е правилния избор, защото само с него може да се осигурят нормални условия за живот в кооперацията.

Feedburner абонамент

Posted in Услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *